בחזרה
פרחי-באך.jpg
פרחי באך

זוהי שיטת ריפוי המבוססת על שלושים ושמונה תמציות אותן גילה ופיתח ד״ר אדוארד באך, רופא נודע, ששימש כרופא וכבקטריולוג בלונדון במשך כעשרים שנה.
ד״ר אדוארד באך הקדיש את רוב זמנו לפיתוח תמציות הפרחים ושיטת הריפוי המכונה על שמו. הוא היה אחד הראשונים שדיברו על הקשר בין הרגש למצבו הבריאותי של האדם – תופעות פסיכו-סומטיות.
כלומר, הנחת היסוד היא שכל מחלה – הבאה לידי ביטוי באופן פיזי בגוף, טומנת בחובה גורם נפשי.  טיפול ואיזון ברובד הנפשי ימנעו מחלות ו/או תופעות מעכבות.
בכוחן של תמציות באך להביא למצב של בריאות מושלמת ולשמור על מצב זה. הרגשות משקפים את מצב בריאותנו. לתמציות השפעה על הרגשות, ולרגשות השפעה על בריאותו הפיסית של הגוף.
התמציות מיועדות לכל האנשים, המשתוקקים להתגבר על המכשולים המעכבים את התקדמותם בחיים.

היתרונות בשימוש בפרחי-באך

  • כל התמציות, הנמצאות בשימוש בשיטת טיפול זו, נרקחו מפרחים של צמחי-בר, משיחים או מעצים.  אף אחת מהן אינה גורמת לנזק ואינה מביאה להתמכרות.

  • תמציות באך פעולתן מבורכת במלוא מובן המילה והן לא גורמות כלל לתגובות או לתופעות לוואי לא נעימות.  הן מהוות מרשם בדוק ובטוח לכל אדם ואדם, בכל גיל:  ילדים, תינוקות ואף מבוגרים.  וזו היא תמצית כוונתו של דוקטור באך.  אדם כזה יוכל להביא להחלמתו האישית, אם רק ירצה בכך.

תרופות באך ניתנות לנטילה עם כל סוג אחר של תרופה או רפואה בביטחון גמור.  אין ולו גם הסכנה הקלה ביותר, לסיבוך או לנזק ואין התנגשות בין תרופות אלה לאחרות.